เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชาคมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน [30 มกราคม 2566]
ประชุมติดตามสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด 2019 (COVID-19) ในตำบลนาป่าแซง [5 เมษายน 2565]
ประชาคมการสร้างรั้ว ศพด. บ้านคำย่านาง [18 มกราคม 2564]
ประชาคมการสร้างรั้ว ศพด. บ้านวินัยดี [8 ธันวาคม 2563]
1 1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ)


× เทศบาลตำบลนาป่าแซง