messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
26 มีนาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การบริหารงานสถานีสูบนั้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ ๔ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย : adminเปิดอ่าน : 5
28 กุมภาพันธ์ 2567
ประชาสัมพันธ์ลดการเผา ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน ฝุ่นละออง PM 2.5 โดย : adminเปิดอ่าน : 10
15 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade โดย : adminเปิดอ่าน : 13
12 กุมภาพันธ์ 2567
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลตำบลนาป่าแซง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 14
7 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 11
2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 20
31 มกราคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) grade โดย : adminเปิดอ่าน : 11
25 มกราคม 2567
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT โดย : adminเปิดอ่าน : 8
25 มกราคม 2567
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการ ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 11
25 มกราคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 5714
25 มกราคม 2567
(ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 5100
11 มกราคม 2567
ขอเชิญ..เที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 โดย : adminเปิดอ่าน : 6
9 มกราคม 2567
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 8442
6 ธันวาคม 2566
ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 19
4 ธันวาคม 2566
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 96
4 ธันวาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแชง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเช้ารับการสอบคัดเลือกอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll โดย : adminเปิดอ่าน : 96
22 พฤศจิกายน 2566
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 109
2 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 44
21 ตุลาคม 2566
ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร "นายอำเภอพาเข้าวัด ปันบุญ " poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
16 ตุลาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 48
1 - 20 (ทั้งหมด 202 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง