เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
กองช่าง เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 12
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
photo ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเครือพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
photo การสงเคราะห์ อปพร. ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 59
insert_drive_file การจัดกิจกรรมขายคล่องสุ่มสินค้าและตู้ขายกล่องอัตโนมัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
find_in_page จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
photo จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ ๗/๒๕๖๕ ประจำวันอังคาร ที่ ๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 63
find_in_page ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 72
insert_drive_file การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง (เพื่อยื่นในวงเงิน ๒๕ ล้าน) กทอ.๖๔-๐๗-๐๖๖O โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแชง เรื่อง ประกาศการใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลหรือคณะกรรมการ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 76
insert_drive_file ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ฉบับที่ ๑๙ (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 99
1 - 20 (ทั้งหมด 146 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8