เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
photo เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 3 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
insert_drive_file ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง
เผยแพร่วันที่ : 22 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่องมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) (ฉบับที่25)
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
photo ลงทะเบียนเงินอุดหนุนเด็ก อายุต่ำกว่า 6 ขวบ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
photo ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน" ฉบับที่ 10 ลงวันที่ 02 พฤษภาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file ประกาศประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
photo ขั้นตอนการขอเลขที่บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอชื่อผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเครือพัฒนา poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
photo การสงเคราะห์ อปพร. ที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 100
insert_drive_file การจัดกิจกรรมขายคล่องสุ่มสินค้าและตู้ขายกล่องอัตโนมัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
find_in_page จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ฉบับที่ ๘/๒๕๖๕ ประจำ วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 103
insert_drive_file เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 101
1 - 20 (ทั้งหมด 152 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8