เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
งานโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2566 [9 มกราคม 2566]
โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 [30 ธันวาคม 2565]
ประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2566 [17 พฤศจิกายน 2565]
รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ [7 ตุลาคม 2565]
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยสวมหมวกนิรภัย 100% [10 พฤษภาคม 2565]
แสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชัน [8 เมษายน 2565]
ต่อต้านคอร์รัปชั่น [15 มีนาคม 2565]
ต่อต้านคอร์รัปชั่น [14 มีนาคม 2565]
การประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย เทศบาลตำบลนาป่าแซง [3 กุมภาพันธ์ 2565]
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [1 กุมภาพันธ์ 2565]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)