เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box กองช่าง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
นายภานุวัฒน์ สุขบรรเทิง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายโชคชัย คำจันทร์)
ผู้ช่วยช่างโยธา
นายประไพ พรมบุตร
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายสมพล ทองลืม
คนงาน (ปฏิบัติงานกิจการประปา)


× เทศบาลตำบลนาป่าแซง