เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี
นายแพง วิจิตรพงษ์
พ.ศ. ๒๕๓๗-๒๕๔๐
นายเทียน สิทธิธรรม
พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๕๒
นายแพง วิจิตรพงษ์
พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔
นายบุญหลาย ลาภสาร
พ.ศ.๒๕๔๔-๒๕๔๖
นายแพง วิจิตรพงษ์
พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘
นายธงชัย โพธารินทร์
๒๙ ก.ค. ๒๕๔๘-๑๐ ก.ค.๒๕๕๒
นายวชิระ มาประสม
๒ มี.ค. ๒๕๕๗-๒๙ ม.ค.๒๕๖๔
นายประจิณ สีทิม
๑๙ เม.ย ๖๔-ปัจจุบัน