messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 238
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.) poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 225
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 234
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 249
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 7 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 243
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 235
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 31 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.) poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 242
รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 30 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2564 | เปิดอ่าน : 233
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง