เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder แบบฟอร์มต่างๆ
insert_drive_file แบบใบขอยกเลิกวันลา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 214
insert_drive_file แบบใบลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
insert_drive_file แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 224
insert_drive_file แบบใบลาอุปสมบท poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 236
insert_drive_file แบบใบลาติดตามคู่สมรส poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 227
insert_drive_file แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 221
insert_drive_file แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
insert_drive_file แบบใบลาพักผ่อน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220
insert_drive_file แบบใบลาป่วย คลอดบุตร กิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 12 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1


× เทศบาลตำบลนาป่าแซง