เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 352
image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง หยุดทำการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
คำขวัญตำบลนาป่าแซง
โควิด19
ต่อต้านคอรัปชั่น
ลดและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 2019 (โคโรนา-2019) "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เหตุด่วน เหตุร้าย วาตภัย อัคคีภัย เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง..กู้ชีพ กู้ภัย อปพร.เทศบาลตำบลนาป่าแซง โทรสายตรง.. 082-1331277 ตลอด 24 ชั่วโมง..บริการฟรี
 
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ประชุมเตรียมต้อนรับคณะผู้ประกวดนางสาวไทย [17 มกราคม 2565]
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (กิจกกรมทำบุญตักบาตรสายวัฒนธรรม) [30 ธันวาคม 2564]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ [27 ธันวาคม 2564]
มอบสิ่งของพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบราชูปถัมภ์ [20 ธันวาคม 2564]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49

folder_open หนังสือรับ
วันที่ เลขที่ เรื่อง
19 มกราคม 2565 089/2565 insert_drive_file แจ้งผลการประเมินผลงานข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ให้สูงขึ้น รอบเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดย : admin อ่าน : 1
18 มกราคม 2565 111/2565 insert_drive_file ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำกับติตามการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร COVID Free Setting โดย : admin อ่าน : 1
18 มกราคม 2565 110/2565 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อครัวเรือนเปราะบางเพื่อขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล (Community Center) โดย : admin อ่าน : 1
18 มกราคม 2565 109/2565 insert_drive_file การขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล โดย : admin อ่าน : 1
18 มกราคม 2565 108/2565 insert_drive_file เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก โดย : admin อ่าน : 1
18 มกราคม 2565 107/2565 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 1
18 มกราคม 2565 087/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์สนับสนนการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม โดย : admin อ่าน : 1
18 มกราคม 2565 083/2565 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และย่าฆ่าเชื้อฉีดพ่นเพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดโควิด ๑๙ โดย : admin อ่าน : 1
17 มกราคม 2565 106/2565 insert_drive_file การช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกัน ควบคุม และรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) โดย : admin อ่าน :
17 มกราคม 2565 104/2565 insert_drive_file ประชุมเตรียมต้อนรับคณะผู้ประกวดนางสาวไทย โดย : admin อ่าน : 1

folder หนังสือส่ง
วันที่ เลขที่ เรื่อง
18 มกราคม 2565 อจ 72501/029 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 1
18 มกราคม 2565 อจ 72501/028 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 1
18 มกราคม 2565 อจ 72501/027 insert_drive_file ขอส่งรายชื่อและเอกสารหลักฐานของผู้มีสิทธิขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ โดย : admin อ่าน : 1
11 มกราคม 2565 อจ 72504/010 insert_drive_file รายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เพิ่มเติม) โดย : admin อ่าน : 3
11 มกราคม 2565 อจ 72504/009 insert_drive_file รายงานข้อมูลการขอรับเงินโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เพิ่มเติม) โดย : admin อ่าน : 4

folder หนังสือคำร้อง
insert_drive_file ขอขยายน้ำประปา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
insert_drive_file ซ่อมไฟส่องสว่าง
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5 | attach_file [เอกสาร] attach_file [เอกสาร 2]  
insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ grade
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22
insert_drive_file ขอเปลี่ยนมิเตอร์น้ำ grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
insert_drive_file ขอใบรับรองก่อสร้างอาคาร grade
เผยแพร่วันที่ : 17 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview23

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
Facebook ทต.นาป่าแซง

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
DLA-SSO
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ข้อมูลประชากร
ตำบลนาป่าแซง
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
ดาวน์โหลด
เอกสารทางราชการ
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร

play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
public หนังสือราชการกรมฯ


ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ