เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832

ระบบควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
ดาวโหลดเอกสาร
folder งานการเจ้าหน้าที่

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 222
image ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
ประชาสัมพันธ์ รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตนเอง
โควิด19
ต่อต้านคอรัปชั่น
ลดและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 2019 (โคโรนา-2019) "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
ลดและป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 และการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 2019 (โคโรนา-2019) "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"
ศูนย์ยุติธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ
เหตุด่วน เหตุร้าย วาตภัย อัคคีภัย เจ็บป่วยฉุกเฉิน แจ้ง..กู้ชีพ กู้ภัย อปพร.เทศบาลตำบลนาป่าแซง โทรสายตรง.. 082-1331277 ตลอด 24 ชั่วโมง..บริการฟรี
 
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
“นายอำเภอพาเข้าวัด ร่วมทำบุญ ตักบาตร ช่วงเข้าพรรษา” ณ วัดสุทธิกาวาส บ้านวินัยดี หมู่ ๔ ตำบลนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ [14 ตุลาคม 2564]
“นายอำเภอพาเข้าวัด ร่วมทำบุญ ตักบาตร ช่วงเข้าพรรษา” ณ วัดอุดรมงคล บ้านนาป่าแซง อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ [6 ตุลาคม 2564]
นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง พร้อมคณะบริหาร มอบน้ำดื่มให้กับ รพ.สต.นาป่าแซง/วินัยดี [29 กันยายน 2564]
กิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ [28 กันยายน 2564]
 
folder ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36/2564
เผยแพร่วันที่ : 5 ตุลาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview10

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาถาวร หมู่ที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview378
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคำย่านาง หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview295
โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลแบบอัตโนมัติ บ้านนาป่าแซง หมู่ที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview292 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2]

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
public หนังสือราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
language หนังสือราชการกรม
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
นายประจิณ สีทิม
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการต่ามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการในการสรางจิตสำนึกและความ ตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องลิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่น และช้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานการณ์โควิด-19-ในตำบลนาป่าแซง
folder สถานการณ์โควิด 19 ในตำบลนาป่าแซง ประจำวัน
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
info/ELE
ระบบข้อมูลกลาง อปท/ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์บริการ
ข้อมูลข่าวสาร
ระบบบริการออนไลน์

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ