เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 330
เมื่อวาน 498
เดือนนี้ 8,760
เดือนที่แล้ว 13,560
ทั้งหมด 42,514

account_box สมาชิกสภา

(นายฉลอง นันตะวัน)
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายฉลอง นันตะวัน)
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายจิรพงษ์ ทองคำพงษ์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายจิรพงษ์ ทองคำพงษ์)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายอารี วันทอง)
เลขานุการสภา ทต.นาป่าแซง
(นายอารี วันทอง)
เลขานุการสภา ทต.นาป่าแซง
(นางสายฝน โทพิลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นางสายฝน โทพิลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายลับ บ่อแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายลับ บ่อแก้ว)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นางอนงค์ โพธารินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นางอนงค์ โพธารินทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นางเตือนใจ บัวผัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นางเตือนใจ บัวผัน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายบุญเรือง คำจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายบุญเรือง คำจันทร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายบุญเวิน ป้อมหิน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายบุญเวิน ป้อมหิน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายสนธยา บัวลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายสนธยา บัวลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายประจิน ศรีทิม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายประจิน ศรีทิม)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายบุญศรี กุมภิโร)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายบุญศรี กุมภิโร)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายวชิระ มาประสม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 094-3565651
(นายวชิระ มาประสม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 094-3565651
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น