เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 234
เมื่อวาน 765
เดือนนี้ 7,716
เดือนที่แล้ว 12,703
ทั้งหมด 40,594

ประชุมเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔
รายละเอียด : ประชุมเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ ************************************* วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาป่าแซง โดย นายวชิระ มาประสม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ร่วม ประชุมเตรียมการเพื่อรับการตรวจประเมินคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ นายปริโย โทบุตร ปลัดอำเภออาวุโส เป็นประธานในการประชุม มีหัวหน้าส่วนราชการจากอำเภอ เกษตรอำเภอ พัฒนาชุมชน ปกครองอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนาป่าแซง ท้องที่ โดย นายชินวัตร จันทร์หอม กำนัน ต.นาป่าแซง ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการ ผอ. รพ.สต.นาป่าแซง วินัยดี ร่วมประชุม มีอาสาบริบาร ให้การตรวจคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมให้ปลอดภัยจากโรคไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อให้การสนับสนุน ช่วยเหลือเตรียมการนำเสนอผลการปฏิบัติงานารตรวจประเมินคัดเลือกกำนัน ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม ประจำปี ๒๕๖๔ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
4 ผู้บริหารองค์กร
(นายวชิระ มาประสม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 094-3565651
(นายวชิระ มาประสม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
โทร : 094-3565651
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น