เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 159
เมื่อวาน 802
เดือนนี้ 6,526
เดือนที่แล้ว 15,197
ทั้งหมด 55,165

พิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
รายละเอียด : วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลนาป่าแซง โดย นายวชิระ มาประสม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทานให้ให้กับพี่น้องประชาชนในตำบลนาป่าแซง ผู้สูงอายุ และผู้มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ซึ่งตำบลนาป่าแซง ได้รับการจัดสรรผ้าห่มกันหนาว มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 55 ผืน โดยมีพิธีมอบ มี นายภัคศรัณย์ ทองหัตถา ปลัดอำเภอ เป็นผู้แทนนายอำเภอปทุมราชวงศา เป็นประธานในพิธีมอบ โดยมี ผู้นำท้องที่ นายชินวัตร จันทรืหอม กำนันตำบลนาป่าแซง ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง ๙ หมู่ ผอ.โรงเรียน ๕ แห่ง ผอ.รพ.สต.นาป่าแซง ประชาชนผู้ได้รับมอบผ้าห่ม อาสาบริบาล อสม. ให้บริการคัดกรองผู้เข้าพิธีฯ ทุกคน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านสามแยกชมภู โคกเจริญ ยางเครือพัฒนา ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญใน
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
-
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น