ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน-เครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง