ชื่อเรื่อง : แนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี ๒๕๖๕ รวม ๔๙ จังหวัด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕

ชื่อไฟล์ : 4cKK0FhFri51757.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้