ชื่อเรื่อง : ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง
รายละเอียด : ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามที่เทศบาลตำบลนาป่าแซง ได้ประกาศเรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามเอกสารประกวดราคาจ้างเลขที่ ๕/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แล้วนั้น เนื่องจาก รายละเอียดในประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางผิดพลาดคลาดเคลื่อน เพื่อเป็นประโยชน์ของทางราชการ ซึ่งทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน ของรัฐ เทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงขอยกเลิกประกาศดังกล่าว ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ (นายประจิณ ลีทิม) นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
ชื่อไฟล์ : TfgTWoHTue34622.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้