ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๑-๐๐๐๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กำลังแสดงไฟล์....