ชื่อเรื่อง : การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อไฟล์ : RctgFeTTue113524.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้