ชื่อเรื่อง : การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖)

ชื่อไฟล์ : M1xzT8aTue113207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้