ชื่อเรื่อง : การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อไฟล์ : lSe8tp5Tue112303.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้