ชื่อเรื่อง : ตรวจสอบสถานะของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการจากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ชื่อไฟล์ : sRnuyjHFri51647.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้