เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
"ฮักแพง เบิ่งแยง บ่ถิ่มกัน" นายกฯมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ผู้กักตัว ทั้ง 9 หมู่บ้าน ในตำบลนาป่าแซง [16 กรกฎาคม 2564]
การประชุมเร่งด่วนสถานการณ์โรคระบาด โคโรนา 2019 (COVID-19) [13 กรกฎาคม 2564]
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2564 [6 กรกฎาคม 2564]
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส [25 มิถุนายน 2564]
ประชุมโครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ กิจกรรม การผนึกกำลังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดอำนาจเจริญ (กอ.รมน.) [24 มิถุนายน 2564]
การตรวจนิเทศงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา [21 มิถุนายน 2564]
พิธีย้ายศาลพระพรม และศาลตา ยาย ประดิษฐาน หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง [4 มิถุนายน 2564]
การประชุมการคัดเลือกคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลนาป่าแซง ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง [1 มิถุนายน 2564]
นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรม"โครงการรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน(Lumpy Skin Disease) [30 พฤษภาคม 2564]
ร่วมกิจกรรมรณรงค์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [19 พฤษภาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 91 - 100 (ทั้งหมด 147 รายการ)