เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
camera_alt ภาพกิจกรรม เทศบาลตำบลนาป่าแซง
มอบถุงยังชีพ น้ำดื่ม เครื่องอุปโภค บริโภคให้กับผู้กักตัวโรคโควิด 19 บ้านสามัคคี ม.2 [10 กันยายน 2564]
การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าโครงการ รายงานความก้าวหน้า งวดที่ 4 โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา (พชอ.) [10 กันยายน 2564]
ศวภ.อีสานล่าง (สสส.) ลงพื้นที่ตำบลนาป่าแซง ให้กำลังใจคณะทำงาน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า และติดตามผลการดำเนินงาน พชอ.พร้อมให้คำแนะนำการดำเนินงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 [7 กันยายน 2564]
เปิดศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิด-19 Community Isolation อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [1 กันยายน 2564]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ [23 สิงหาคม 2564]
ประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ (รับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕) [11 สิงหาคม 2564]
โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานในกลุ่มเกษตร/องค์กรเกษตรกร ในวันที่ ๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ [3 สิงหาคม 2564]
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลรสมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาล ที่ 10 [27 กรกฎาคม 2564]
รายงานความก้าวหน้า งวดที่ 3 โครงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอปทุมราชวงศา (พชอ.) [23 กรกฎาคม 2564]
ที่ปรึกษานายก อบจ. สมาชิก อบจ.อำนาจเจริญ เขต 2,3 ลงพื้นที่ตำบลนาป่าแซง มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจกับผู้กักตัว [22 กรกฎาคม 2564]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 81 - 90 (ทั้งหมด 147 รายการ)