เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
กองช่าง เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
การเยี่ยมเสริมพลัง พชอ. จังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลนาป่าแซง
รายละเอียด : วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง มอบหมายให้ นางอนงค์โพธารินทร์ รองนายกเทศมนตรีฯ ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินฯ ในการเยี่ยมเสริมพลัง พชอ.จังหวัดอำนาจเจริญ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอปทุมราชวงศา (พชอ.) โดยมี นายนิกร ทองจิตร นายอำเภอปทุมราชวงศา ท้องถิ่นอำเภอ และภาคีเครื่อข่าย 4 องกรค์หลัก เพื่อติดตามเยี่ยมพลังการดำเนินงาน พชอ. และผลักดันกลใกลการบริหารระดับอำเภอ ในการสนับสนุนการทำงานของ พชอ. ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ผู้โพส : admin