เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566
รายละเอียด : วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลนาป่าแซง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้จัดการประชุมารป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ารตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 โดยมี นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนฯ มีข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิก สท.ตัวแทน ผู้นำชุมชน ท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. อปพร. ทุกหมู่ ประชุมร่วมกันเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ผู้โพส : admin