เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
มอบเงินช่วยเหลือประชาชน
รายละเอียด : วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลนาป่าแซง โดยนายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง มอบหมายให้ นางอนงค์ โพธารินทร์ รองนายกฯ ทำหน้าที่มอบเงินช่วยเหลือประชาชน พร้อมข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมมอบ ตามที่ คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลนาป่าแซง ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2565 มีมติเห็นชอบให้ช่วยเหลือ ผู้ที่ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือ จำนวน 15 ราย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ในตำบล
ผู้โพส : admin