เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
การประชุมคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลนาป่าแซง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง
รายละเอียด : วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนาป่าแซง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดการประชุมคณะกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ตำบลนาป่าแซง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง โดยมี นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง เป็นประธานในการประชุม ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เทศบาลตำบลนาป่าแซงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม หน่วยงาน รพ.สต. นางสุนันทา มานะพิมพ์ ผอ.รพ.สต.นาป่าแซง นายเสน่ห์ศักดิ์ สีหารัตน์ ผอ.พร.สต.วินัยดี นายชินวัตร จันทร์หอม กำนันตำบลนาป่าแซง ผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง ๑๐ หมู่ ผู้นำชุมชน ร่วมประชุมระบบหลักประกันสุขภาพตำบลนาป่าแซง (สปสช.) เพื่อรับฟังแนวทางการดำเนินงาน และพิจารณาแผนการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และเพื่อขับเคลื่อนงานในตำบลนาป่าแซง พัฒนาคุณภาพชีวิตคนในตำบลให้มีสุขภาพที่ดี ต่อไป
ผู้โพส : admin