messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
รายงานผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานภาครัฐ ( ITA )ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 40
ผลการประเมินรายหน่วยงานภายในจังหวัด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 128
รายงานผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่ง ใสในการดำเนินงานภาครัฐ ( ITA )ประจำปี ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 97
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง