เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซงครั้งแรก
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศจังหวัดอำนาจเจริญ เรื่อง เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 263
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 268
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรีอง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 278
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง กำหนดระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปี สมัยแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 274
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 270
1 - 19 (ทั้งหมด 19 รายการ) 1