messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานทางการเงิน ประจำปี
รายงานการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 33
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประชาสัมพันธ์งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 71
รายงานการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 47
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ 2564 พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 55
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง