messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น วันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาป่าแซง โดย นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์กร และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมฌ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ชื่อเรื่อง: ร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น วันที่ 17 มีนาคม 2566 เทศบาลตำบลนาป่าแซง โดย นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์กร และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมฌ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์: nhj71ZmWed15703.jpg
ร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น วันที่ 20 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลนาป่าแซง โดย นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์กร และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมฌ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
ชื่อเรื่อง: ร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น วันที่ 20 มีนาคม 2565 เทศบาลตำบลนาป่าแซง โดย นายประจิณ สีทิม นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ร่วมแสดงพลังการต่อต้านคอร์รัปชั่น สร้างจิตสำนึกองค์กร และร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนแสดงเจตนารมฌ์ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รับชั่น ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
ชื่อไฟล์: bEc5yxcFri31158.jpg
กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 344
ชื่อเรื่อง: กิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ชื่อไฟล์: nXt0sjXFri113106.jpg
1 - 3 (ทั้งหมด 3 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง