messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
20 พฤษภาคม 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย : adminเปิดอ่าน : 5
20 พฤษภาคม 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่องยกเลิกแผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย : adminเปิดอ่าน : 5
14 พฤษภาคม 2567
ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดย : adminเปิดอ่าน : 5
14 พฤษภาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ โดย : adminเปิดอ่าน : 2
26 มีนาคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้ใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การบริหารงานสถานีสูบนั้าด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ ๔ ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ พ.ศ. ๒๕๖๗ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 18
15 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll โดย : adminเปิดอ่าน : 9865
7 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 11
2 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 3723
31 มกราคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 10134
25 มกราคม 2567
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 18
25 มกราคม 2567
find_in_page (ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประเภทรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ จำนวน ๑ คัน เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 25
9 มกราคม 2567
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : adminเปิดอ่าน : 29
6 ธันวาคม 2566
ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll โดย : adminเปิดอ่าน : 26
6 ธันวาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจั้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade โดย : adminเปิดอ่าน : 20
22 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น grade โดย : adminเปิดอ่าน : 13
7 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 18
2 พฤศจิกายน 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : adminเปิดอ่าน : 89
30 ตุลาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง จัดตั้งศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ของเทศบาลตำบลนาป่าแซง grade โดย : adminเปิดอ่าน : 19
16 ตุลาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] grade โดย : adminเปิดอ่าน : 16
10 ตุลาคม 2566
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงๆนของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ครึ่งปีหลัง ครั้งที่ ๒ grade โดย : adminเปิดอ่าน : 21
1 - 20 (ทั้งหมด 50 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง