เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
14 กุมภาพันธ์ 2566
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รับสมัครเด็กเพื่อเช้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดย : admin เปิดอ่าน :
22 ธันวาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน :
16 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานประมวลผล,เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ชาวดำ (๑๘ หน้า/นาทึ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะ เจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 8
15 พฤศจิกายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย : admin เปิดอ่าน : 8
17 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ผลการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
3 ตุลาคม 2565
insert_drive_file ประกาศสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 18
6 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
8 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การขายพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง grade โดย : admin เปิดอ่าน : 20
4 สิงหาคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 29
31 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 139
31 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร/เข้าเล่มงานราชการตำบลนาป่าแซง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 141
25 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนา ป่าแซง (เพื่อยื่นในวงเงิน ๒๕ ล้าน) กทอ.๖๔-๐๗-๐๖๖O โดยวิธีคัดเลือก poll โดย : admin เปิดอ่าน : 134
24 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแชง เรื่อง ประกาศการใช้หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลหรือคณะกรรมการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 125
23 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 92
18 มกราคม 2565
๑๓/๒๕๖๕ insert_drive_file แต่งตั้ง ผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (นํ้าดื่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
18 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (นํ้าลิ่ม) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 127
6 มกราคม 2565
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 133
29 ตุลาคม 2564
ที ๘๙๑/๒๕๖๔ insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้พนักงานจ้าง เดินทางไปราชการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 190
28 ตุลาคม 2564
ที่ ๘๘๘/๒๕๖๔ insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ให้พนักงานครูเทศบาลไปช่วยปฏิบัติราชการ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 182
5 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง การแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 178
1 - 20 (ทั้งหมด 20 รายการ) 1