messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานการปิดบัญชี ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 45
รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 95
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 302
รายจ่ายไตรมาศ 1 ปี (เม.ย 61- กย.61) ปีงบประมาณ 61 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 448
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง