messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 23
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 16
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 19
ประมวลจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 27
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 26
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง