messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเหมาจัดหาอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่างนาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 27
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามัคคยาราม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวินัยดี ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดผาสุการาม ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดยางเครือพัฒนาประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสามแยกชมภู ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 25
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาป่าแซง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำย่านาง ประจำเดือน ตุลาคม 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 21
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบล นาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 70
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 124
ประกาศ เทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 71
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 136
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแชง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแชมสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านวินัยดี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 149
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวินัยดี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มิถุนายน 2565 | เปิดอ่าน : 110
ประกาศจ้างก่อสร้างเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง จ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบนํ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง (เพื่อยื่นในวงเงิน ๒๕ ล้าน) กทอ.๖๔-0๗-๐๖๖๐ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ (ตามแบบรูปรายการที่เทศบาลตำบลนาป่าแซงกำหนด) โดยวิธีคัดเลือก poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 267
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 246
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.7-0001 บ้านนาถาวร-เขตตำบลลือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 651
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.7-0002 ถนนอรุณประเสริฐ-บ้านยางเครือพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 677
(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น อจ.ถ.7-0001 บ้านนาถาวร-เขตตำบลลือ หมู่ที่ 5 ตำบลนาป่าแซง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2562 | เปิดอ่าน : 661
21 - 40 (ทั้งหมด 58 รายการ) 1 2 3

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง