messager
 
เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
สวัสดีปีใหม่ 2567
์No Gift Policy
์No Gift Policy
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 30
นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2565 | เปิดอ่าน : 108
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 112
นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกานัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 110
ประกาศเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมฯของเทศบาลตำบลนาป่าแซง ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | เปิดอ่าน : 294
ประกาศเทศบาลตำบลนาป่าแซง เรื่อง เจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 322
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1

× เทศบาลตำบลนาป่าแซง