เทศบาลตำบลนาป่าแซง account_box ทำเนียบนายกเทศมนตรี account_box ทำเนียบปลัดเทศบาล account_box อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
folder หนังสือรับ2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
21 กุมภาพันธ์ 2566
413/2566 insert_drive_file ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหา grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
21 กุมภาพันธ์ 2566
412/2566 insert_drive_file ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 11
21 กุมภาพันธ์ 2566
411/2566 insert_drive_file เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
21 กุมภาพันธ์ 2566
410/2566 insert_drive_file การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน grade โดย : admin เปิดอ่าน : 19
21 กุมภาพันธ์ 2566
409/2566 insert_drive_file ส่งเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำป็ 2565 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 17
20 กุมภาพันธ์ 2566
402/2566 insert_drive_file ขอส่งสำเนาประกาศเทศบาลตำบลปทุมราชวงศา เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา โดย : admin เปิดอ่าน : 10
20 กุมภาพันธ์ 2566
401/2566 insert_drive_file ขอเชิญประชุม ประจำเดือน มีนาคม โดย : admin เปิดอ่าน : 9
20 กุมภาพันธ์ 2566
400/2566 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย โดย : admin เปิดอ่าน : 7
20 กุมภาพันธ์ 2566
399/2566 insert_drive_file แจ้งยืนยันการออกหนังสือรับผลงาน โดย : admin เปิดอ่าน : 8
20 กุมภาพันธ์ 2566
398/2566 insert_drive_file ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ โดย : admin เปิดอ่าน : 10
20 กุมภาพันธ์ 2566
397/2566 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเช้ารับการฟิกประสบการณ์วิชาชีพ โดย : admin เปิดอ่าน : 8
20 กุมภาพันธ์ 2566
396/2566 insert_drive_file แจ้งผลทดสอบคุณภาพวัสดุ โดย : admin เปิดอ่าน : 7
20 กุมภาพันธ์ 2566
395/2566 insert_drive_file ขอนำส่งโครงการส่งเสริมสุขภาพจิตชุมชนและอบรมการป้องกันอาชญากรรมการใช้ อุปกรณ์ในผู้ป่วยจิตเวช โดย : admin เปิดอ่าน : 9
20 กุมภาพันธ์ 2566
394/2566 insert_drive_file ขอนำคืนหอประปาหมู่บ้าน บ้านโคกพระ หมู่ ๑๐ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
27 มกราคม 2566
185/2566 insert_drive_file แจ้งการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ - งบประมาณ ๒๕๖๖ (เดือน พ.ย. ๖๕) grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
27 มกราคม 2566
184/2566 insert_drive_file ขอเชิญเช้าร่วมประชุมการดำเนินงานอำเภอเข้มแข็ง มั่นคงและยั่งยืน เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปี ๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
27 มกราคม 2566
181/2566 insert_drive_file ประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 12
27 มกราคม 2566
178/2566 insert_drive_file การสำรวจพื้นที่หมูบานที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระปบสาธารณูปการ เนื่องจาก ตั้งอยู่ในพื้นที่หวงห้าม โดย : admin เปิดอ่าน : 10
27 มกราคม 2566
177/2566 insert_drive_file ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การใช้โปรแกรม Canalize Pro, ๒.๐ ประมาณราคาและเขียนแบบงานขุดคลอกคลอง ลำห้วย สระนา และขุดดินวางท่อระบายน้ำ” grade โดย : admin เปิดอ่าน : 13
27 มกราคม 2566
176/2566 insert_drive_file ยอร่วมมือในการบันทึกข้อมูลลงในแบบสอบถามโครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๖ grade โดย : admin เปิดอ่าน : 23
1 - 20 (ทั้งหมด 1804 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91