ชื่อเรื่อง : เช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำสำนักงานเทศบาลตำบลนาป่าแซง จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่วันที่ 1ตุลาคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง