ชื่อเรื่อง : จ้างปรับปรุงบริเวณลานลูกรังเทศบาลตำบลนาป่าแซง โดยการลงหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยเรียบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง