ชื่อเรื่อง : ซื้อซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 HP) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง