ชื่อเรื่อง : แจ้งให้คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค ระดับอำเภอ (ศปก.อ.) ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ที่มีการ ยื่นหนังสือขออนุญาตจัดงานตามประเพณี

ชื่อไฟล์ : ZXEA39LThu103451.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้