ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ความรู้ และวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ชื่อไฟล์ : jcA9VqSWed93227.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : ด้วย สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอปทุมราชวงศา ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอำนาจเจริญว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า ได้จัดทำข้อมูล เกี่ยวกับการให้ความรู้ และวิธีการใช้ชุดตรวจ Antigen Test Kit เพื่อตรวจหาเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) “รู้จัก-ใช้จริง ชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit ด้วยตนเอง” เพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Antigen Test Kit เพื่อรณรงค์ ให้บุคลากรในสังกัด และครอบครัวรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดเกิดความตระหนักในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เพื่อนำไปสู่การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เทศบาลตำบลนาป่าแซง ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูล ดังกล่าวให้ ให้บุคลากรในสังกัด และครอบครัวรวมทั้งบุคคลใกล้ชิด ประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ต่อไป