ชื่อเรื่อง : รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.)
ชื่อไฟล์ : xdfigNbMon95856.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังการป้องกันควบคุมโรค covid-19 ตำบลนาป่าแซง ประจำวันที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564 (สรุปเวลา 15.00 น.) ============================== 1. มีประชาชนกลุ่มเสี่ยง(ยังไม่ป่วย)​เดินทางเข้ามาในพื้นที่ทั้งหมด 5 คน แยกเป็น 1.1 มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 2 คน 1.2 มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด 3 คน 1.3 จากพื้นที่ควบคุม..0... คน 1.4 จากพื้นที่เฝ้าระวังสูง..0.. คน 2. ยอดรวมสะสมที่เดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่ 1,082 คน 3. ผู้อยู่ระหว่างการกักตัวเอง 31 คน 4. พ้นระยะเวลาการกักกันตัวเอง 134 คน 1. มีผู้ป่วยสะสมระลอก 3 ทั้งหมด 78 ราย (ผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 1 ราย)​ 2.รักษาหาย 73 ราย(เป็นยอดสะสม)​ 3.กำลังรักษาอยู่ 5 ราย แยกเป็น -​ที่โรงพยาบาล 3 ราย -​ที่ Home Isolation ​1 ราย -​ที่ Community Isolation 1 ราย และมีผู้ที่มีATKผลบวก พักอยู่ที่Community Isolation และHome Isolationเพื่อรอการตรวจRT-PCR 0 ราย ******************************************** ขอบคุณข้อมูล: รพ.สต.นาป่าแซง/รพ.สต.วินัยดี