เทศบาลตำบลนาป่าแซง info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล 
นาป่าแซง
อ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โทรศัพท์ 0-4552-5832


สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 169
เมื่อวาน 812
เดือนนี้ 6,536
เดือนที่แล้ว 15,207
ทั้งหมด 55,175

ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
รายละเอียด : ประกาศรับสมัครเลือกตั้งสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง **************************************** ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่นของเทศบาล ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง จึงประกาศรับสมัครสมาขิกสภาเทศบาลตำบลนาป่าแซง และนายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. (เวลาราชการ) ติดต่อสอบถาม คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนาป่าแซง โทร.๐๔๕-๕๒๕๘๓๒ งานเลือกตั้ง เทศบาลตำบลนาป่าแซง
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
-
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
-
นายกเทศมนตรีตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
(นายไพวรรณ ลุสมบัติ)
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลนาป่าแซง
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ระบบข้อมูลข่าวสาร
CITIZENinfo
ความพึงพอใจการบริการภาครัฐ
เว็บไซต์
กรมส่งเสริม
info
ระบบข้อมูลกลาง อปท
เว็บไซต์
อปท.ทั่วประเทศ
ข้อมูล
อปท.ทั่วประเทศ
แผนที่ภาษี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อมูล
ด้านการเงินการคลัง อปท
รหัสผ่าน
อปท. สำหรบฝึกอบรม
ข้อมูล
ครู อปท.ทั่วประทศ
ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มทางราชการ
e-LAAS
ระบบบันทึกบัญชีท้องถิ่น
e-plan
ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผน
เบี้ยยังชีพ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบ LEC
การศึกษาท้องถิ่น
เบื้ยยังชีพ
ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ
ระบบ
ศูนย์ข้อมูลเลือกตั้ง อปท
ร้องเรียน
การบริหารงานบุคคล
แนวทางปฏิบัติงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น